" மதிய உணவு தாளி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 11 முதல் மாலை 3 " Kabobs THURSDAY Thali Special " Lemon RICE, Beans FRY, Chow-chow KOOTU,Masala VADA,OKRA kuzambuy Chicken SUKKA, KADAI CHICKEN , CHAPATI,Boondhi " Naan,Pepper Rasam ,Pappad,Pickle" !!!!!" Dosa and Kottu paratha available from 11 am."" THALI available MON-FRI ( 11 TO 3.00 PM) "மதிய உணவு தாளி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 11 முதல் மாலை 3.30 வரை"
copyrights © 2012 thekabobs.com